Het bestuur stelt het zeer op prijs dat u belangstelling voor onze vereniging toont. Wij zijn trots op de gebouwde accommodatie. De mogelijkheden zijn nu al aantrekkelijk. En er zijn nog uitbreidingen in de toekomst voorzien. U kunt ter oriëntatie op een van onze schietavonden langs komen. Indien u zich na een korte rondleiding bij ons thuis voelt willen wij u graag opnemen als lid.

Aspirant leden

Na aanmelding wordt de schutter ‘aspirant’ voor een periode van 6 maanden. De ballotage duurt ongeveer 2 maanden. Na de proefperiode en ballotage wordt u volledig lid. U wordt aangemeld bij de KNSA na betaling van entreegeld en contributie aan de vereniging.

U ontvangt van de KNSA 5 keer per jaar het blad ‘Schietsport’ en een schutterslicentie. Daarmee kunt u aan wedstrijden deelnemen. Volgens de statuten van de KNSA waar wij bij aangesloten zijn, is een licentie verplicht voor elke schutter die bij ons lid is.

Werkzaamheden leden

De vereniging kan wel wat hulp gebruiken. Zonder de inzet van leden kan geen vereniging goed functioneren. Wij hebben voor alle leden een werkverplichting op de ledenvergadering van 2012 afgesproken. Deze kan op verzoek worden afgekocht. Leden helpen na begeleiding mee met uitgifte van schietkaarten, houden als VVF-er toezicht op de banen, helpen mee met het onderhoud van het gebouw, etc.

VOG aanvragen

Voor nieuwe leden vanaf 18 jaar is het sinds 2005 verplicht om bij aanmelding een  VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) in te leveren. Behalve wanneer een aspirant-lid al in het bezit is van een KNSA-licentie of een wapenverlof. Het VOG-formulier is digitaal in te vullen. Op de website van de KNSA wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Contributie

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot 31 december.

De kosten per jaar voor het lidmaatschap, 18 jaar en ouder, bedragen:

  • Leden (gebruik van alle banen) : 200 euro p.jaar;
  • Contributie afdracht KNSA: 42,50 euro
  • Eenmalig: Entreegeld nieuwe leden: 75 euro plus entreegeld KNSA: 42,50 euro

Bij aanname van leden gedurende het lopende seizoen wordt de contributie pro rato over hele maanden berekend en dient in zijn geheel te worden voldaan.

 

Aanmelden

 
Wanneer u definitief beslist om lid te worden verzoeken wij u:
  • Het aanmeldingsformulier volledig in te vullen
  • 2 pasfoto’s bij te voegen
  • de (geldige) VOG te overleggen
En dit alles zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren.
Volledig invullen van het aanmeldingsformulier voorkomt vertraging tijdens de aanmeldingsprocedure.
 
Voor meer informatie kunt u een email sturen aan info@alstmoet.nl of via het contact formulier
 
Wij hopen op een prettige kennismaking.
Het bestuur
 

 

Privacyverklaring SSV “Als ’t Moet”

Dit is de privacyverklaring van de Schietsportvereniging “Als ’t Moet”, gevestigd in Zwijndrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (hierna: ‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

1.1 De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die de Vereniging aanbiedt;
b. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;
c. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.

1.2 De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
a. naam;
b. voornaam;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. geboortedatum;
g. deelname aan activiteiten

1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:
a. verzoeken van u in behandeling te nemen;
b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens de Vereniging;
c. de dienstverlening aan u te verbeteren;
d. de website van de Vereniging te optimaliseren;
e. contact met u op te nemen of te onderhouden;
f. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging via secretaris@alstmoet.nl voor:

a. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt;
d. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.