Veiligheid staat bij ons zéér hoog in het vaandel en er is op de banen constant toezicht door baancommandanten, instructeurs en bestuursleden, tevens hebben wij video bewaking op alle schietpunten.
Vanaf 18 jaar mag men met vuurwapens gaan schieten. Naast het schieten hebben we natuurlijk nog het sociale samenzijn waarbij gekaart, gebiljart en gepraat wordt over de gemeenschappelijke hobby’s.

Onder andere door strenge controle op de naleving van de veiligheidsnormen en door langdurig begeleiden van nieuwe schutters wordt aan de veiligheid voor onze leden gewerkt. Het comité instructeurs besteden bij deze interne opleiding voor 20% schietsporttechniek en voor 80% veiligheid. Voordat een schutter alleen de baan op mag wordt een examen afgenomen en wordt dit afgetekend in het persoonlijk schietregister van de schutter. Ook wanneer een lid van een andere vereniging komt, zal er voor de eerste keer een instructeur mee de baan op gaan. Het drinken van alcohol voor het schieten en tijdens wedstrijden is verboden. Op de banen en in de wachtruimte is roken niet toegestaan.

Verder moet men als lid van onbesproken gedrag zijn en passen in de structuur van onze vereniging.
Een eigen wapen aanschaffen mag een lid pas nadat hij minstens een jaar lang goed heeft gepresteerd en heeft aangetoond dat hij/zij veilig is in de omgang met vuurwapens. Wanneer er twijfel bestaat over de geschiktheid als schutter geven wij een negatief advies naar de politie.
Wij als bestuur zullen er dan ook alles aan doen om te voorkomen dat er door leden dergelijke excessen kunnen plaatsvinden. We hebben hierover goede contacten en goede afspraken met de politie.
De dagdelen dat het gebouw open is voor de “Als ’t Moet”-leden zijn de maandag- en vrijdag avonden. Op andere tijdstippen worden de banen ook verhuurd aan andere schietsportverenigingen uit de regio.

Door de grote toeloop van nieuwe leden zullen de openingstijden in de toekomst zeker uitgebreid worden.
Dit zal op de site worden aangegeven. Wanneer u nog meer informatie wilt dan kunt u tevens terecht op de diverse websites.

http://www.knsa.nl
http://www.schietsportcentrumdrechtstreek.nl
 

Wapenbezit

De Nederlandse wapenwetgeving staat wereldwijd bekend als zeer streng in vergelijking met de ons omringende landen.
Het doel van deze wetgeving is om het illegaal bezit van wapens tegen te gaan en het legaal bezit van wapens te beheersen en te controleren.

Voor elke wapenbezitter betekent dit dat hij/zij zich, ten opzichte van andere burgers, in een bevoorrechte uitzonderingspositie bevindt. immers, hij/zij is na een zorgvuldige afweging, door de overheid gerechtigd tot het voorhanden hebben van vuurwapens. Aan het toekennen van deze bevoegdheid ging een procedure vooraf, waarbij hij/zij werd “gescreend” en waarbij het belang met het oog waarop hij/zij de vuurwapens voorhanden wilt houden zorgvuldig werd gewogen.